Contactinformatie

Vragen over ons, de VCMS Master Academy, onze landelijke activiteiten of andere zaken? Stuur eenvoudig uw vraag in via ons contactformulier.

KvK: 63950286 | RSIN: 855465657 | IBAN: NL49ABNA0430293909
  • Postadres:Spitfire 6, 2631 MB Nootdorp
  • Telefoonnummer:+31 641 25 57 44

Vragen? Neem contact op

FAQ

Over de VCMS Master Academy

De VCMS Master Academy is een programma dat open staat voor eenieder die interesse heeft om aan zijn chirurgische kennis en vaardigheden te werken, waarbij het niet uitmaakt bij welk specialisme je daadwerkelijke ambitie ligt. Daarom hebben wij een programma ontwikkeld waarbij chirurgische kennis en vaardigheden kunnen worden vergaard, die een verdieping geven in de snijdende specialismen. Het vijfde jaar van de Master Academy zal in oktober 2020 van start gaan en is opgedeeld in drie modules waarin intensief plenair en individueel wordt gewerkt. Kijk gerust naar de terugblik van de reeds georganiseerde onderwijsdagen om een beeld te krijgen van de dagindeling bij een dergelijke dag.

Aanmelden voor de Master Academy is mogelijk indien de bacheloropleiding Geneeskunde is afgerond en je aankomend academisch jaar staat ingeschreven voor de masteropleiding Geneeskunde. Twijfel je of je in aanmerking komt voor een plek? Mail dan gerust naar nederland@vcms.nl.

Bij het ontwikkelen van het programma is er nagedacht over het feit dat de VCMS Master Academy voor coassistenten bedoeld is. Coassistenten hebben nu eenmaal weinig tijd en zullen doordeweeks zelden zomaar een dag vrij krijgen. Daarom zijn onze modules gepland in het weekend en zullen deze in principe zeven zaterdagen in beslag nemen in de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. Iedere module vergt wel wat voorbereiding, zodat tijdens de dag zelf ingegaan kan worden op diepergaande onderwerpen.

Dus het antwoord op de vraag of dit te combineren is met coschappen luidt: ja, absoluut!

De dagen zullen ongeveer van 10.00 tot 18.00 uur duren en zullen globaal bestaan uit (plenaire) theoretische delen en practica in kleinere groepen. Eten en drinken wordt in principe niet verzorgd, tenzij van tevoren aangegeven. Voorafgaand aan de onderwijsdag zullen wij laten weten of er een mogelijkheid bestaat om op locatie lunch te kopen. Wij achten het belangrijk om je medestudenten beter te leren kennen en te kunnen napraten over wat er tijdens de dag voorbij gekomen is. Daarom zal na afloop van de modules een netwerkactiviteit georganiseerd worden.

De VCMS Master Academy wil iedereen zoveel mogelijk tegemoet komen. Coassistenten zijn nu eenmaal door het hele land verspreid gevestigd en hebben weinig mogelijkheid om zomaar ergens heen te reizen. De modules worden op verschillende plekken in Nederland georganiseerd, want VCMS Nederland beoogt dat de studenten uit het Hoge Noorden, de Randstad, het Verre Oosten en het Bourgondische Zuiden de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan het programma. Om deze reden is geprobeerd de locaties van de modules door het gehele land te verspreiden doch centraal te houden. Sommige modules zijn echter vanwege de sprekers en materialen verbonden aan een bepaalde stad.

Uiteraard houden wij rekening met de maatregelen m.b.t. de huidige pandemie. 

Aangezien de VCMS Master Academy afhankelijk is van sprekers en bedrijven die op zaterdagen voor ons willen werken en locaties die voor ons geopend moeten zijn, zal er een contributiebedrag worden vastgesteld. In het academisch jaar 2020-2021 is dit bedrag gelijk gebleven. Voor dit bedrag kun jij alle zeven onderwijsdagen van het VCMS Master Academy programma bijwonen. Naast deze modules ben jij natuurlijk ook welkom om als VCMS-lid tegen gereduceerde prijs naar de landelijke activiteiten van de VCMS te gaan. Ook zullen er tijdens het jaar andere activiteiten zijn waar je als VCMS-lid gratis of tegen een gereduceerde prijs naartoe kunt gaan. Hierbij kan gedacht worden aan open activiteiten van de verschillende VCMS-afdelingen en landelijke of lokale symposia en congressen.

De deadline voor het voldoen van de contributie zal op zaterdag 3 oktober 2020 zijn. De nieuwe leden zullen na de uitslag van de sollicitatie een e-mail met aanvullende informatie ontvangen van de penningmeester van VCMS Nederland. Het is helaas niet mogelijk om de contributie in termijnen te betalen.

Er wordt naar gestreefd dat iedereen de georganiseerde modules volgt, maar het is onvermijdelijk dat iemand een enkele keer verhinderd is. Het is belangrijk dat afwezigheid tijdig gemeld wordt, zodat er rekening gehouden kan worden met afwezigheid. In principe wordt er verwacht dat iedereen altijd aanwezig is bij de modules, aangezien er door de gemotiveerde en enthousiaste specialisten ook wordt gerekend op de aanwezigheid van de studenten.

Ja, aan het einde van de drie modules krijg jij een bewijs van deelname. Zoals benoemd is in het vorige antwoord: streef ernaar om alle modules te volgen. Hier zijn geen garanties, kortingen of ECT’s mee te krijgen, maar het maakt duidelijk dat jij de VCMS Master Academy hebt gevolgd en wat jij daar hebt geleerd. Voor ons is het in de toekomst mogelijk ook belangrijk voor de eventuele vervolgcursussen die je binnen de VCMS Master Academy wilt volgen.

Nee, zeker niet! Inmiddels komt de 5e editie van de VCMS Master Academy er aan. Vanuit VCMS Nederland en haar afdelingen zijn wij van plan om nog vele jaren door te gaan. Dit betekent dat de VCMS Master Academy ieder jaar wederkeert en wordt verbeterd. Daarvoor is jullie input als toekomstig lid van essentieel belang.

Wij hopen dat de leden van de VCMS Master Academy een leercurve door kunnen maken, middels onderwijs die specialist en student dichter bij elkaar brengt. Om specialisten niet voor een onverwacht half lege zaal te laten staan en zodat het organisatorisch haalbaar is, wordt het onderwijs op een vast ledenaantal beraamd. Gezien wij geloven dat kleinschalig onderwijs heel waardevol is, hebben wij beperkte plekken. Helaas betekent dit dat niet iedereen die zich aanmeldt, kan deelnemen. Daarom is gekozen voor een sollicitatie. Wij evalueren dit proces ieder jaar.

De sollicitatieperiode voor de Master Academy 2020-2021 is gesloten. De sollicitatieperiode van de editie 2021-2022 is van 23 augustus t/m 12 september 2021. Voor de laatste updates rondom de sollicitatieprocedure raden wij je aan om de Instagram en Facebookpagina van VCMS Nederland te volgen en onze website in de gaten te houden, zodat je niets van VCMS en haar activiteiten mist!