De structuur van VCMS

VCMS bestaat uit een overkoepelende vereniging, VCMS Nederland, en acht afdelingen: VCMS Amsterdam, AMC; VCMS Amsterdam, VUmc; VCMS Groningen; VCMS Leiden; VCMS Maastricht; VCMS Nijmegen; VCMS Rotterdam; en VCMS Utrecht.

Organogram VCMS Nederland en de VCMS-afdelingen

Het bestuur van VCMS Nederland en de Raad van Toezicht (RvT)

Het bestuur van VCMS Nederland bestaat uit zeven personen, die zich vrijwillig inzetten om de doelen van VCMS te behalen. De voorzitter heeft als doel het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur. De persoon die de functie van secretaris vervult, zorgt voor de administratie van de vereniging. Verder houdt hij of zij zich bezig met de actualiteiten binnen VCMS Nederland en haar afdelingen. De penningmeester/vicevoorzitter heeft als voornaamste taak het beheren van de financiën. Daarnaast zal deze persoon in afwezigheid van de voorzitter de taken van de voorzitter op zich nemen. De commissaris acquisitie heeft als primair doel het binnenhalen en onderhouden van sponsorcontracten of andere financiële input voor VCMS. Hij of zij maakt het financieel mogelijk dat de beleidsplannen uitgevoerd kunnen worden. De commissaris activiteiten heeft als doel het bedenken van en leidinggeven aan de gemeenschappelijke activiteiten van VCMS. De commissaris onderwijs heeft als doel om de onderwijsnorm binnen VCMS te waarborgen. Daarnaast zal hij of zij er in samenwerking met de medebestuursleden voor zorgen dat onderwijs op een innovatieve wijze wordt vormgegeven binnen VCMS. De commissaris public relations heeft als doel om de communicatie met de VCMS-contacten te leggen en te onderhouden. Daarnaast zal hij of zij zich richten op het bewaken van het VCMS-imago. De bestuursleden van VCMS Nederland vervullen hun functie vrijwillig en ontvangen ter vergoeding van de onkosten een bestuursbeurs.

De RvT bestaat uit ten minste drie personen. Leden van de RvT maken geen deel uit van het bestuur van VCMS Nederland of van een VCMS-afdeling. De RvT heeft als functie het controleren van de kwaliteit binnen VCMS, zowel van VCMS Nederland als de VCMS-afdelingen. Een aantal  besluiten (bijv. statutenwijziging), aanvragen (bijv. leningen) en documenten (bijv.  jaarverslagen en begrotingen) dienen te worden goedgekeurd of gecontroleerd door de RvT. De RvT en het bestuur van VCMS Nederland komen een aantal keer per jaar bijeen om de gang van zaken te bespreken en te evalueren. De leden van de RvT vervullen hun functie vrijwillig en ontvangen geen beloning. 

Bestuurlijk organogram

Bestuur van VCMS Nederland

Lauren Clement – Voorzitter (l.i.f.clement@vcms.nl)

Vincent Sier – Secretaris (v.q.sier@vcms.nl)

Vincent Kars – Penningmeester (v.kars@vcms.nl)

Shirley van de Velde – Commissaris aqcuisitie (s.vandevelde@vcms.nl)

Chloé Marechal – Commissaris activiteiten (c.marechal@vcms.nl)

Roos van Heeswijk – Commissaris onderwijs (r.a.m.vanheeswijk@vcms.nl)

Julia van der Veen – Commissaris public relations (j.e.vanderveen@vcms.nl)

Raad van Toezicht

Voorzitter: Irina Filz von Reiterdank
Secretaris/Vice voorzitter: Danique Heuvelings
Algemeen lid: Bas Dalmeijer
Algemeen lid: Amaran Suntharan
Algemeen lid: Loes Hartveld

Comité van aanbeveling

VCMS Nederland heeft een Comité van Aanbeveling, welke leden betreft die VCMS Nederland een warm hart toedragen. De leden van dit comité zijn medisch specialisten die zich hebben ingezet voor VCMS en hun naam aan de vereniging willen binden. Zij staan de bestuursleden van VCMS bij met raad en advies over onderwijs en aanverwante zaken. Zij vervullen deze taak vrijwillig en ontvangen hier geen beloning voor.

Prof. dr. R.L.A.W. Bleys
Prof. dr. H.J. Bonjer
Prof. dr. N.D. Bouvy
Drs. H.O. ten Cate-Hoedemaker
Prof. dr. J.F. Hamming
Prof. dr. E. Heineman
Dr. F.J.A. van den Hoogen
Prof. dr. D.A. Legemate
Prof. dr. R.G.H.H. Nelissen
Prof. dr. R.J. Oostra
Dr. A.H. Schuurman
Dr. E.C.T.H. Tan
Prof. dr. M.R. Vriens
Dr. B.P.L. Wijnhoven

Afgelopen bestuursformaties van VCMS Nederland