Het ontstaan van VCMS

De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) is ontstaan naar het voorbeeld van ‘Surgical Societies’ in onder andere het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wij beogen om studenten van de academische medische centra in Nederland meer onderwijs aan te bieden in de chirurgische disciplines. Daarbij willen wij meer diepgang geven aan de chirurgische kennis, ze kennis te laten maken met chirurgische vaardigheden en het leren interpreteren van wetenschappelijke literatuur: ‘Evidence-based Surgery’.

Deze aspecten worden bewerkstelligd door in de verschillende VCMS-afdelingen masterclasses en workshops te organiseren. De VCMS-afdelingen verzorgen een onderwijsprogramma op bachelorniveau. De afdelingen die onder VCMS Nederland vallen, zijn de volgende:

  • VCMS Amsterdam, AMC
  • VCMS Amsterdam, VUmc
  • VCMS Groningen 
  • VCMS Leiden
  • VCMS Maastricht
  • VCMS Nijmegen
  • VCMS Rotterdam
  • VCMS Utrecht

VCMS Nederland fungeert als overkoepelend orgaan om de afdelingen van advies te voorzien en de kwaliteit van de activiteiten van de afdelingen te waarborgen. VCMS Nederland organiseert jaarlijks een aantal activiteiten op nationaal niveau in de vorm van symposia en congressen. Daarnaast houdt VCMS Nederland zich bezig met de organisatie van het onderwijsprogramma van de VCMS Master Academy voor masterstudenten Geneeskunde uit het hele land.

Algemene vragen omtrent de statuten en reglementen van de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten kunnen gevraagd worden aan het bestuur van VCMS Nederland, via: nederland@vcms.nl.

Het VCMS Nederland Bestuur