Wat is de VCMS Master Academy?

De VCMS Master Academy is een programma, dat open is voor eenieder die interesse heeft om aan zijn heelkundige kennis en vaardigheden te werken en waarbij het niet uitmaakt bij welk specialisme je ambitie ligt. De Master Academy bestaat uit zeven chirurgisch georiënteerde onderwijsdagen verspreid over het academisch jaar. De sessies vinden plaats op zaterdagen op een centraal punt in Nederland.

De Master Academy zal bestaan uit de volgende modules bestaande uit twee of drie onderwijsdagen per module:

  • Module 1: chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het onderwijsprogramma voor aankomend academiejaar is hieronder weergegeven.

Imaging-1
Chirurgische anatomie en beeldvorming
Surgeon
Chirurgische kennis
Skills
Chirurgische praktijk en vaardigheden

De activiteiten ”Oorlogsgeneeskunde”, ”Symposium The Surgical Paradox” en ”VCMS Summer School” worden niet georganiseerd in de Master Academy. Deze behoren tot de landelijke activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie van VCMS Nederland. Klik hier voor meer informatie. 

Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming

Doel van de module
Verbeteren van de (chirurgische) anatomische kennis en het kunnen vertalen van en naar verschillende beeldvormende modaliteiten.

Module 1.1 De zwangere en haar kind
De onderwijsdag heeft op 26 juni 2021 plaatsgevonden.

Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Het zijn voorbeelden van vragen die ieder mens zich wel eens stelt; vragen waar op filosofisch of levensbeschouwelijk vlak nog weinig consensus over is. Wat betreft de fysiologie van de vrouwelijke reproductie weten we gelukkig wél een hoop. Dat is dan ook precies hetgeen dat tijdens deze veelomvattende module nader wordt bekeken. In plenaire sessies verdiepen de leden zich in de anatomie van het vrouwelijke voortplantingsstelsel, zowel theoretisch als klinisch. Welke fysiologische veranderingen vinden er plaats in het lichaam van de zwangere en het nieuwe leven dat zich in dit lichaam vormt? Welke klinische implicaties brengen deze veranderingen met zich mee? Hoe werkt het delicate samenspel tussen de bekkenanatomie en een baring? Wat zijn de (chirurgische) opties wanneer dit samenspel niet zuiver verloopt? Later op de dag zullen de leden de relevante anatomie nogmaals bestuderen op de snijzaal. Al met al een onderwijsdag waarop de moeder in het zonnetje wordt gezet, en dat is ook voor vaders interessant.

Module 1.2 Hoofd-hals chirurgie
De onderwijsdag heeft op 10 april 2021 plaatsgevonden.

Een congenitale aandoening van het aangezicht staart je letterlijk in het gezicht. Geboren worden met een asymmetrisch en afwijkend gelaat geeft ouders een grote schrik en kan grote emotionele gevolgen hebben voor de patiënten. Gespecialiseerde teams staan klaar voor de begeleiding en behandeling van deze patiënten, die vaak een lange weg te gaan hebben bestaande uit meerdere operaties. Deze dag staat in het teken van de schisis, craniale afwijkingen en dysplasie van de kaak. Er wordt een verdieping in de anatomie gezocht om de pathologie te kunnen begrijpen. Verder wordt de morbiditeit van de afwijkingen onderzocht en de multidisciplinaire aanpak van deze afwijkingen wordt besproken. Tenslotte zal de opgedane kennis worden getest op snijzaal en tijdens workshops. Er komen meerdere specialismen aan bod, namelijk: KNO, hoofd-hals chirurgie, plastische chirurgie en MKA-chirurgie.

Module 2: Chirurgische kennis

Doel van de module
De kennis van de coassistent over de basis van de chirurgie vergroten.

 

Module 2.1 Endocriene chirurgie
De onderwijsdag heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2020.

Dit jaar trappen wij de VCMS Master Academy af met een module omtrent de fijne chirurgie binnen de endocrinologie. De schildklier en de bijnier zijn twee kleine organen die, ondanks hun grootte, onmisbaar zijn voor het menselijk lichaam. Een aandoening in de hormoonhuishouding brengt daarom veel met zich mee. Tijdens deze module wordt het klinisch beloop van aandoeningen van de (bij)schildklier en bijnier toegelicht. Hoe beoordeel ik het beloop en welke behandeltechnieken zijn mogelijk? Tijdens deze module zoomen wij in op de belangrijkste operatieve technieken en hoe deze worden uitgevoerd. Daarbij worden er innovatieve technieken besproken, zoals de mogelijkheid om schildklierkanker te ‘’ruiken’’ (opsporen) en de retroperitoneale benadering van de bijnier.


Module 2.2 Operatie-carrousel: Transplantaties
De onderwijsdag heeft plaatsgevonden op 7 november 2020.

De wondere wereld van transplantaties is voor vele leden nog precies dat: een ongrijpbare operatie waarna een patiënt op wonderbaarlijke wijze een nieuw leven krijgt. Sommigen hebben er helemaal geen weet van, anderen hebben de fysiologische principes onderwezen gekregen en vele oud VCMS-leden waren onderdeel van een transplantatie team! De Master Academy leden worden op deze dag uitgedaagd na te denken over de technieken van transplantatie, welke risico’s kleven aan het inbrengen van lichaamsvreemd materiaal en welke complicaties je vooral tracht te voorkomen. In deze vierdelige operatie-carrousel doorlopen we stapsgewijs de pre-, per- en postoperatieve aspecten van verschillende transplantaties. Zo behandelen we de nier-, lever-, long- en harttransplantatie! De leden zullen allen een orgaan kiezen om dieper op in te duiken tijdens de parallelle sessies.

Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Doel van de module
Verbeteren van de chirurgische vaardigheden en kennis van de bijbehorende praktijk.

 

Module 3.1 Obesitas en bariatrische chirurgie
De onderwijsdag heeft plaatsgevonden op 9 januari 2021.

Ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking leidt aan overgewicht. Het is een toenemend probleem binnen de samenleving en daarbij ligt overgewicht ten grondslag aan diverse ziektebeelden. Als chirurgisch geïnteresseerden is het belangrijk om dan ook te weten wat overgewicht doet met een patiënt op de operatietafel en welke risico’s dit peroperatief met zich mee brengt. Hiermee beginnen we module 3.1 ‘Obesitas en Bariatrische Chirurgie’. Daarna duiken we in het operatieve traject. Aan welke indicaties moet een individu voldoen om voor bariatrische chirurgie in aanmerking te komen en hoe ziet dit traject er precies uit? Op deze vragen zal antwoord worden gegeven door middel van masterclasses. Vervolgens gaan we in op de bariatrische interventies. Gedurende de dag bestuderen we de meest uitgevoerde procedures en de daarbij behorende veranderingen in de anatomie. Aangezien bariatrische chirurgie tegenwoordig vaak laparoscopisch wordt uitgevoerd, krijgen de leden de kans hun laparoscopische technieken te oefenen. Daarbij dagen we de student uit om hands-on te oefenen.
Tevens worden de complicaties en veranderde fysiologische processen besproken. Tot slot oefenen we aan de hand van casuïstiek de opgedane kennis. Het belooft een interactieve dag te worden, waarbij kleinschalig onderwijs in de vorm van workshops centraal staat!

Module 3.2 Sport- en revalidatiegeneeskunde
De onderwijsdag heeft plaatsgevonden op 27 februari 2021.

Een crurisfractuur tijdens het skiën, een enkelfractuur na een grove sliding tijdens het voetballen. Een aantal van ons heeft zelf wel eens een blessure of zelfs een fractuur opgelopen tijdens het sporten. Wellicht dat enkelen nog steeds rondlopen met osteosynthesemateriaal. Wat zijn de meest voorkomende blessures en hoe behandel je deze? Ga je voor maximaal conservatief, of toch een traject in van een operatie? Welk materiaal heb je dan nodig op OK en moet je deze na herstel ook verwijderen? Hoe lang gaat de revalidatie duren en wie zijn daarbij betrokken? Na het volgen van de informatieve masterclasses zullen al jouw vragen beantwoord worden. Het beloofde een praktische module te worden, vanwege de coronapandemie wordt dit nu online zo innovatief mogelijk ingevuld met interactieve en inspirerende sessies.

Module 3.3 Amputaties en prothesiologie
De onderwijsdag zal plaatsvinden op 29 mei 2021.

In deze module zullen we alle facetten rondom amputaties en prothesiologie bespreken. Wat komt er allemaal kijken bij een amputatie van een extremiteit? Met welke anatomie dient de chirurg rekening te houden? Wat zijn de indicaties voor een amputatie? Daarnaast zullen we deze dag een ‘uitstap’ maken naar de prothesiologie. Wat is er voor de patiënt allemaal mogelijk dankzij de laatste ontwikkelingen op dit gebied? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord tijdens de praktijk en vaardigheden module ‘Amputatie en Prothesiologie’. Ga het gesprek aan met de experts binnen de trauma- en vaatchirurgie, revalidatiegeneeskunde en technische geneeskunde en maak hands-on kennis met de benodigde vaardigheden!

IMG_2607 (2)DSC_0745x

Hoe word ik lid van de Master Academy?

Alle geneeskundestudenten die hun bachelor Geneeskunde hebben behaald of het academisch jaar 2020-2021 actief zijn binnen de master Geneeskunde, kunnen deel uitmaken van de VCMS Master Academy. Het onderwijs is bedoeld voor iedereen die verdieping en verbreding zoekt binnen de snijdende en aanverwante specialismen. Om je aan te melden voor de VCMS Master Academy moet je een sollicitatieprocedure doorlopen. De Master Academy is dus bedoeld voor studenten die hun bachelor Geneeskunde hebben afgerond en de masterfase zijn ingegaan.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal documenten aangeleverd in PDF, bestaande uit:

  1. Een curriculum vitae 
  2. Een motivatiebrief (max. één A4)

Voor een lidmaatschap bij de VCMS Master Academy is een contributie vereist. De kosten bedragen 150,- euro. Door middel van een contributie kan VCMS de zeven onderwijsdagen realiseren.

Vermeld in jouw motivatiebrief duidelijk wat jouw motivatie is voor het volgen van het Master Academy programma, in welk studiejaar jij zit en aan welke medische faculteit jij de geneeskundeopleiding volgt. De bestanden en jouw gegevens kunnen verzonden worden via het sollicitatieformulier.

De sollicitatieperiode voor de VCMS Master Academy 2020 - 2021 is verlopen.

De inzendingen zijn aandachtig doorgenomen en beoordeeld. De uitslag van de selectieprocedure is bekend gemaakt aan de sollicitanten. Allen hartelijk dank voor het enthousiasme en de sollicitaties. Wil jij je aanmelden voor de volgende editie? Houd dan deze pagina en onze social media kanalen in de gaten!

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan gerust contact op door rechtsboven op ”contact” te drukken en jouw vraag via ons contactformulier in te sturen. Daar vind je ook onze FAQ over de VCMS Master Academy.