Wat is de VCMS Master Academy?

De VCMS Master Academy is een programma, dat open is voor eenieder die interesse heeft om aan zijn heelkundige kennis en vaardigheden te werken en waarbij het niet uitmaakt bij welk specialisme je ambitie ligt. De Master Academy bestaat uit zeven chirurgisch georiënteerde onderwijsdagen verspreid over het academisch jaar. De sessies vinden plaats op zaterdagen op een centraal punt in Nederland.

De Master Academy zal bestaan uit de volgende modules bestaande uit twee of drie onderwijsdagen per module:

  • Module 1: chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het onderwijsprogramma voor aankomend academiejaar is hieronder weergegeven.

Imaging-1
Chirurgische anatomie en beeldvorming
Surgeon
Chirurgische kennis
Skills
Chirurgische praktijk en vaardigheden

De activiteiten ”Die ene patiënt”, ”Crime Surgical Investigation”, “VCMS Symposium Surgical Limits” en ”VCMS Summer School Future of Surgery” worden niet georganiseerd in de Master Academy. Deze behoren tot de landelijke activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie van VCMS Nederland. Klik hier voor meer informatie. 

Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming

Doel van de module
Verbeteren van de (chirurgische) anatomische kennis en het kunnen vertalen van en naar verschillende beeldvormende modaliteiten.

Module 1.1 Van opname tot ontslag 

Van opname tot ontslag van een vaat-gerelateerde patiënt. Wat komt er eigenlijk allemaal bij een opname kijken en hoe zorgen we ervoor dat het verblijf van de patiënt zo vlekkeloos mogelijk verloopt? Het ligt voor de hand dat er bij een geplande operatie al veel handelingen en afspraken nodig zijn, maar hoe wordt er voor gezorgd dat een spoed-OK veilig verloopt? Gedurende deze dag zal het volledige klinische beloop van de Aneurysma Aortae Abdominalis (AAA) aan bod komen, waarbij de ervaring van de patiënt centraal zal staan.

Module 1.2 Het kwaadaardige brein

Neuro-oncologie is het vakgebied waarbij er met name hersen- en ruggenmergneoplasmata worden bestudeerd en behandeld. Onder hersen- en ruggenmergneoplasmata vallen bijvoorbeeld astrocytoom, glioom, multiform glioblastoom, ependymoom, pontine glioom en hersenstamtumoren. In sommige gevallen bedraagt ​​de onbehandelde overleving slechts enkele maanden, en de overleving met de huidige bestralings- en chemotherapiebehandelingen kan die tijd verlengen van ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Chirurgie kan in sommige gevallen genezend zijn, maar veelal heeft chirurgie het doel om zoveel mogelijk tumormassa de recederen zonder vitale functies of andere belangrijke cognitieve vaardigheden te beschadigen. Tijdens deze dag zullen de studenten kennis maken met de meest voorkomende intra- en extra-axiale tumoren en de (chirurgische) behandeling ervan. Daarnaast zullen de studenten een kijkje nemen op de OK: wat gebeurt er zo veelal en waarom is bijvoorbeeld de logopedist tijdens de operatie betrokken? Als laatst zal de ethiek binnen de neurochirurgie aangestipt worden en zal er een workshop georganiseerd worden waarbij de basisprincipes van neurochirurgische operaties in een vogelvlucht worden besproken

Module 2: Chirurgische kennis

Doel van de module
De kennis van de coassistent over de basis van de chirurgie vergroten.

Module 2.1 KNO- en MKA-chirurgie: Remodelling van het aangezicht

Chirurgie in het aangezicht heeft veel invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Niet alleen wordt er geopereerd om er mooier uit te zien, maar ook om de functionaliteit van het gezicht te behouden of terug te krijgen. Er zijn verschillende redenen waarom er geopereerd moet worden aan het gezicht. Zo kan een klein kindje bij de geboorte al doof zijn of heeft iemand een trauma opgelopen waarbij het gezicht is aangedaan. Tijdens deze vierdelige operatiecaroussel doorlopen wij de belangrijkste onderdelen van het aangezicht: mond, kaak, neus en oren. Dit wordt aan de hand gedaan van een onderliggend thema. De thema’s zijn aangeboren afwijkingen, oncologie, cosmetische chirurgie en traumatologie waar de leden uit kunnen kiezen. Aan het einde zal er een plenaire sessie plaatsvinden over protheses in het gelaat en zal er een workshop zijn.


Module 2.2 Dermatologie

Deze dag staat in het teken van het grootste orgaan van ons lichaam: de huid. Er bestaat een grote verscheidenheid aan verschillende huidaandoeningen: grote vlekjes, kleine vlekjes, donkere vlekjes, rode vlekjes, schilfering, en zo kunnen we nog even doorgaan. Maar wanneer moet je met een huidafwijking naar de huisarts en wanneer stuurt de huisarts je door naar de tweede lijn? Welke chirurgische opties zijn er op het moment dat het gaat om een maligne afwijking en hoe zorg je ervoor dat de cosmetiek behouden wordt? Het antwoord op deze vragen en een duik in de toekomst met de komst van vissenhuiden en 3D-printing komen aan bod op deze onderwijsdag!

Module 2.2 Orthopedie: 'Fit op én naast de operatietafel'

Fitheid is een raar gegeven; alhoewel de sedentaire levensstijl een onmiskenbaar onderdeel van de huidige tijd is geworden, hecht men grote waarde aan de eigen mobiliteit. Het verliezen van die mobiliteit, zoals bijvoorbeeld door gewrichtsslijtage, vormt daarom een duidelijke indicatie om in te grijpen. Naast klassieke operatieve ingrepen ontstaat er recentelijk een toenemende aandacht voor het peroperatieve traject. Hierbij wordt er samen met de patiënt en een team van medisch professionals gekeken naar het optimaliseren van zowel de pre- als postoperatieve fitheid via verschillende prehabilitatie- en revalidatieprogramma’s. Mobiliteit rondom de operatiekamer houdt echter niet op bij de patiënt; ook het belang van ergonomie en fitheid van de operateur wint aan populariteit.  In deze module staan wij stil bij fitheid rondom de (orthopedische) operatiekamer, met bijzondere aandacht voor slijtage van het bewegingsapparaat, prehabilitatie, revalidatie, en fitheid van de chirurg.

Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Doel van de module
Verbeteren van de chirurgische vaardigheden en kennis van de bijbehorende praktijk.

Module 3.1 GE-chirurgie 

Veel studenten zullen al kennis gemaakt hebben met de anatomie, fysiologie en pathofysiologie van de organen binnen het werkgebied van de GE-chirurg. Misschien heb je zelfs al wel eens geassisteerd bij een operatie. Net als bij veel andere disciplines binnen de chirurgie staat innovatie ook hoog in het vaandel binnen de GE-chirurgie. Maar hoe gaat bijvoorbeeld een robot-geassisteerde ingreep in zijn werk? En bij welke operaties heb je daadwerkelijk iets aan een operatie-robot? Kunnen we in de toekomst chirurgen trainen met behulp van virtual reality? En ook niet onbelangrijk, hoe staat het met de patiëntveiligheid? Al deze vragen gaan we proberen te beantwoorden middels interactieve masterclasses en daarnaast bieden we je de mogelijkheid om te oefenen met de laparoscopie-techniek.

 

Module 3.2 Traumachirurgie

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Trauma is dan ook een van de hoekstenen van de geneeskunde. Het komt iedere dag voor en elke chirurg komt er gedurende zijn/haar loopbaan vaak mee in aanraking. Ook als coassistent zal je dit veel zien op de werkvloer: van kleine traumata zoals een gebroken teen tot een groot trauma sein na een auto-ongeluk. Gedurende deze dag zullen opnieuw de ABDCE-methodiek en de ATLS- en APLS-principes worden besproken. Daarnaast zal er een workshop traumaopvang en andere trauma handelingen plaatsvinden om iedereen hiermee kennis te laten maken.

Genderchirurgie

Bij genderdysforie is er sprake van een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee iemand geboren en opgegroeid is. In de eerste masterclass wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de genderidentiteit en de expressie daarvan. Indien er sprake is van genderdysforie en iemand ervoor kiest om een behandeltraject in te gaan, dan kan dat zijn in de vorm van een operatie. Gedurende deze dag worden de basisprincipes van enkele genderbevestigende chirurgische ingrepen besproken. Bovendien zal er door een MKA-chirurg dieper worden ingegaan op de faciale feminiserende chirurgie (FFS). De dag wordt afgesloten met een interactieve sessie waarbij een ervaringsdeskundige het woord zal nemen en er vanuit het publiek vragen gesteld mogen worden. 

IMG_2607 (2)DSC_0745x

Hoe word ik lid van de Master Academy?

Alle geneeskundestudenten die hun bachelor Geneeskunde hebben behaald of het academisch jaar 2021-2022 actief zijn binnen de master Geneeskunde, kunnen deel uitmaken van de VCMS Master Academy. Het onderwijs is bedoeld voor iedereen die verdieping en verbreding zoekt binnen de snijdende en aanverwante specialismen. Om je aan te melden voor de VCMS Master Academy moet je een sollicitatieprocedure doorlopen. De Master Academy is dus bedoeld voor studenten die hun bachelor Geneeskunde hebben afgerond en de masterfase zijn ingegaan.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal documenten aangeleverd in PDF, bestaande uit:

  1. Een curriculum vitae 
  2. Een motivatiebrief (max. één A4)

Voor een lidmaatschap bij de VCMS Master Academy is een contributie vereist. De kosten bedragen 150,- euro. Door middel van een contributie kan VCMS de zeven onderwijsdagen realiseren.

Vermeld in jouw motivatiebrief duidelijk wat jouw motivatie is voor het volgen van het Master Academy programma, in welk studiejaar jij zit en aan welke medische faculteit jij de geneeskundeopleiding volgt. De bestanden en jouw gegevens kunnen verzonden worden via het sollicitatieformulier.

De sollicitatieperiode voor de VCMS Master Academy 2021-2022 is verlopen.

De inzendingen zijn aandachtig doorgenomen en beoordeeld. De uitslag van de selectieprocedure is bekend gemaakt aan de sollicitanten. Allen hartelijk dank voor het enthousiasme en de sollicitaties. Wil jij je aanmelden voor de volgende editie? Houd dan deze pagina en onze social media kanalen in de gaten!

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan gerust contact op door rechtsboven op ”contact” te drukken en jouw vraag via ons contactformulier in te sturen. Daar vind je ook onze FAQ over de VCMS Master Academy.